Afgelasting evenementen Oranje Comité Weerselo

Afgelasting evenementen Oranje Comité Weerselo 2020

Onder normale omstandigheden houdt het Oranje Comité Weerselo in de week voor Pasen altijd de huis aan huis collecte, die vorig jaar al van naam is veranderd en nu ondersteuningsactie OCW heet. Dit om de diverse activiteiten mogelijk te maken in Weerselo zoals; Paasvuur, Koningsdag, Dodenherdenking, Dorpsfeesten en inhalen van Sinterklaas.

Toen sloeg het Corona-virus toe.

Wij hebben ons beraden of het wel verantwoord is om de leden van het OCW langs de deuren te laten gaan met alle (gezondheids)risico’s die dat met zich meebrengt.

Ook omdat het Paasvuur is afgelast en ook Koningsdag geen doorgang kan vinden is het besluit genomen om af te zien van deze actie.

De Dorpsfeesten in Weerselo zouden dit jaar worden gehouden in het kader van het 100- jarig bestaan van het Oranje Comité Weerselo. De voorbereidingen waren in volle gang en al met al waren we een heel eind gevorderd om voor, door en in Weerselo weer een geweldig feest neer te zetten. Ware het niet dat de Corona-crisis roet in het eten gooit.

De feesten zouden worden gehouden op 11,12,13 en 14 juni 2020.
We hebben overwogen of we het wel door moeten laten gaan omdat we 10 dagen na afloop van de termijn van 1 juni weer met meerdere mensen bij elkaar mogen zijn. En in het geval van doorgaan van de feesten er zeker een paar honderd mensen dicht bij elkaar in de feesttent zullen zijn, dit met alle risico’s van dien omdat het besmettingsgevaar dan nog niet geweken is. De gezondheid van mensen vinden wij als organisatie erg belangrijk en daarom hebben we dan ook besloten om de Dorpsfeesten niet door te laten gaan ook al heeft dat behoorlijke negatieve financiële gevolgen voor het OCW. Wij kunnen als OCW ons niet onttrekken aan onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en de gezondheid van mensen in gevaar brengen, vandaar dat we dit besluit hebben genomen.

Ook voor de organisatie van de Dorpsfeesten is het niet mogelijk om bijeen te komen om te vergaderen en de puntjes op de i te zetten. Op deze manier kunnen wij geen feest organiseren zoals we dat zo graag zouden willen.

Echter van uitstel komt geen afstel. In 2021 zullen we het feest neer zetten zoals we dat dit jaar hadden gepland en vieren we dan ons 100 jarig bestaan! Om het uit te stellen naar een later tijdstip dit jaar is om diverse redenen helaas geen optie ondermeer omdat de kermis niet of nauwelijks beschikbaar is, de bands niet beschikbaar zijn en er zijn andere evenementen in de regio.

Wij gaan er vanuit dat u begrip heeft voor ons besluit.

Met vriendelijke groet, blijf gezond en let op elkaar.

Namens het Oranje Comité Weerselo,

Geert Eberhard, voorzitter